Помощ за забравените деца на България
Помощ за забравените деца на България

„За това, какъв човек си, свидетелстват не постиженията, а това, какво се опитваш да постигнеш!“

Дружеството

е основано в началото на 1997 г. от журналисти, педагози и инженери с цел да се подобри тежката ситуация, в която се намират българските домове за деца. Дружеството

  • ремонтира домове в лошо състояние в България,
  • обучава персонала на домовете,
  • се ангажира при терапията на травматизирани деца и
  • подобрява техните шансове чрез професионално обучение.

Помогнете ни с Вашето дарение! Подарете шанс на децата на България в собствената им страна!

Дружеството е единственото в Германия с изключително висока степен на прозрачност. Информирайте се тук за предназначението и уползотворяването на Вашето дарение!

Ситуацията

Сред държавите, в които се ангажират международни организации за помощ, общополезни дружества и фондации, България заема едно от последните места.

Безработицата в България се понижи през последните години от 18% (2002) до 9,6% (2006). Въпреки това по-голямата част от населението не може да се възползва от икономическия напредък. Според проучвания,[1] едно четиричленно българско семейство се нуждае от около 770 евро (около 1540 лв.) месечно, за да може да покрива разходите си.

Реалността изглежда съвсем различно: официалната минимална работна заплата е 80 евро (около 160 лв.). Повечето пенсионери получават около 45 евро (около 90 лв.) пенсия. Цените на захарните изделия се повишиха в рамките на една година с 22%, на зеленчуците с 21%, цената на най-важния хранителен продукт в България - хляба - се повиши за последните две години с повече от 25%. Месото и месните изделия поскъпнаха с 5%.

По официални данни 60% от българското население живее под границата на жизнения минимум.

Последиците от това развитие

засягат драстично преди всичко социално най-слабите и беззащитни слоеве на обществото - децата. Децата в множество домове дори не се засищат от храната, която приемат. Самите сгради на домовете са пред разпадане. В някои от домовете дори се налага мнозина деца да живеят в тесни помещения, предвидени за много по-малко обитатели, тъй като части от сградите са застрашени от срутване. Хигиенните условия са под всякава критика.

Полагащите се на децата основна медицинска и съвестна педагогическа грижа не могат да се извършат поради липсата на финансови средства. Възпитателите в домовете са едни от най-зле заплатените служители в България. Това обуславя честата смяна на персонал и проблемите при набирането на квалифицирана ръботна ръка.

1. Проучване на института за социални изследвания към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).